Svět shiatsu

ELEMENTY

25.3.2013 | Autor: Darja Havelková | Rubrika: Shiatsu

VODA

V Tradiční čínské medicíně je zima přisuzována elementu Vody, kdy je vše pokryté sněhem, zmrzlé a nehybné.  Je to potenciál, který čerpá síly na další období a fáze celého cyklu 5 elementů.

Element Voda je spojen s kvalitami, které jsou většinou skryté, v hloubce. A zároveň jsme jich plní – tak jako naše tělo je plné vody. Měsíc sám nezáří, pouze odráží světlo ze Slunce, podobně jako se zrcadlí obraz na břehu jezera. Jak nahoře, tak dole. Temnota je součást světla – pouze tam, kde svítí světlo, můžeme vidět stíny.  Tyto stíny v nás samých jsou spojeny s pochybnostmi, se strachem nebo obavami. Měsíc i Voda vládnou nevědomí, tedy tomu, co je skryté pod povrchem. Stačí si představit oceán, ze kterého vidíme pouze hladinu, případně se ponoříme níž, ale stále je pod námi ohromná vodní říše, která si žije svým životem. Stejně tak tomu je i v lidském mozku – využíváme pouze zlomek jeho kapacity, zbytek je skryt a občas něco vyplave na povrch ve formě vzpomínky či snu.

Element Vody v sobě nese skrytý potenciál, jeho energie je vždy přítomná na začátku každého vývojového procesu – je to semínko či oplodněná buňka, která má v sobě potenciál růstu a vývoje celého organismu, rostliny, vztahu……. V lidském vývoji se energie elementu Vody objevuje v těhotenství, kdy proběhne fylogenetický vývoj od jednobuněčného organismu až po neuvěřitelně detailně propracovaný mnohobuněčný organismus člověka. Neprobíhá však jen vývoj na fyzické úrovni, ale i „náhodný“ genetický výběr vlastností buněk i člověka, tedy rovina duševní, která je řízena vyšší Vůlí – něčím co leží mimo naše běžné vnímání. Vyšší Vůli je přiřazována barva modrá, přichází k nám shůry – z nebes, modrá je barva Vody.

Energie Vody je tedy přítomna i při zániku, ztrátě, smrti. Rozvodněná voda smývá a bere s sebou vše, co jí přijde do cesty. Člověk postupně stárne a na sklonku života se dostává opět do kontaktu s energií Vody – klidem, moudrostí a dostává se zpět do proudu Nekonečna - Tao a opouští fyzické tělo. Se smrtí je spojena černá barva – barva elementu Vody.

Voda je začátek i konec – z Vody vše pochází a zase se do ní vrací. A od začátku ke konci je dlouhá cesta – s Vodou je spojená i vytrvalost a vůle k Životu a ke všemu, co k němu patří.

Orgány, které patří k elementu Vody jsou:

Jinový orgán Ledviny – základ pro všechny další orgány v těle, spojen s močopohlavním sytémem, reprodukcí, chronickou únavou, bolestí beder, problémy s ušima, zubama, s vlasy, s předčasným stárnutím,

Jangový orgán Močový Měchýř – podporuje všechny další orgány speciálními body na své dráze, vliv na močopohlavní systém, akutní únava

V tradiční čínské medicíně je Voda odpovědna za sílu naší konstituce, je spojena s Esencí, kterou jsme zdědili od svých rodičů. Tuto esenci předáváme svým potomkům během těhotenství a potom si ji celý život postupně vyčerpáváme. Je jen na nás, jak dobře s ní hospodaříme.

 

Denní doba: NOC   Světová strana: SEVER
Roční období: ZIMA   Směr toku energie: DOLŮ
Vnější činitel/ klimatický faktor: CHLAD   Emoce: STRACH
Tělesné tkáně: KOSTI, ZUBY, KOSTNÍ DŘEŇ      
Smyslový orgán: UCHO, SLUCH   Chuť: SLANÁ
Odraz síly prvku: VLASY   Barva: ČERNÁ, MODRÁ

 


Přihlášení

Pro přihlášení na blog Svět shiatsu zadejte e-mail a heslo. Prohlížeč musí mít povelené Cookies.

Co je Svět shiatsu

Je to otevřený prostor pro sdílení. Je otevřen všem: praktikům shiatsu, klientům i odborné a laické veřejnosti, nastávajícím maminkám, rodičům i dětem. Obsah prostoru vyplní zájem a kreativita každého ze zúčastněných. Přidejte se, chcete-li...