Kurzy Shiatsu - Darja Shiatsu School

1. ročník

Oheň: II. stupeň = 1. ročník

Transformace, intuice, spojení s Duchem - vnitřní vedení, hravost a radost

V 1. ročníku teoreticky i prakticky probíráme každý element. Nejdůležitější je prožitek daného elementu, co prožijete, už ve vás zůstane a snadněji se potom dostanete k získaným znalostem a dovednostem.

 

Základní podmínkou pro přijetí do 1.ročníku je absolvování kurzu základního, případně potvrzené prohlášení o kurzu prodělaném jinde (to je až krajní možnost, protože máme zkušenosti, že absolventi jiných základních kurzů musí dohánět některé pro nás základní znalosti a to jim na pohodě nepřidá, navíc to zdržuje celou skupinu).

V této fázi se soustředíme na pokročilejší techniku Shiatsu, naučíme se metody, jak tonizovat, zklidňovat nebo rozptýlit Ki, hlavní důraz bude kladen na práci s 12 klasickými akupunkturními meridiány, a to převážně na procítění průběhu energie, dále i Ampuku techniku (masáž břicha), a také TČM nás zavede mezi protikladné, avšak vzájemně se doplňující síly jin a jang. Naučíme se teorii o Pěti prvcích (elementech), která je základním stavebním kamenem orientální "medicíny", ukáže nám spojení mezi vnějším prostředím a emocionálními problémy.

Začneme i orgánový systém (Zangfu) a jeho funkce, čímž se naučíme vnímat člověka z pohledu TČM a zjistíme, jak se jeho nerovnováha odráží navenek i jako nemoc.
Jako protiváhu vám předložíme anatomii, která je základním kamenem moderní medicíny. Naučíme se kosti a svaly, stavbu a rozsah pohybu kloubů.

Přidáme i dvě mimořádné dráhy – Vládnoucí, Zadní střední dráhu a Dráhu početí – Přední střední. Pokusíme se vnímat jejich spojení se systémem 12 klasických drah.

Po zvládnutí všech 12 klasických drah i 2 mimořádných se zaměříme rozvíjejícími technikami i na ramena, chodidla, ruce, krk a obličej.

Zájmově se budete mít možnost seznámit i se základy práce s čakrami, s ušními svícemi nebo barevným systémem Aura somy...

Termíny a ceny

Shiatsu 26 Kombinované studium (víkendy v Praze v zimě, rezidenční pobyty jaro, léto)

  • (shi 26/ I ) 4.11. - 6.11.2022 [Úvod a vynoření z Vody],
  • (shi 26/II) 3.12. - 4.12.2022 [Voda ],
  • (shi 26/III) 14.1. - 15.1.2023 [Dřevo],
  • (shi 26/IV) 25.2. - 26.2.2023 [Oheň],
  • (shi 26/V) 25.3. - 26.3.2023 [Oheň],
  • (shi 26/R I) 27.4. - 1.5.2023 [Země, Kov, opakování],
  • (shi 26/R II) 21.6. - 25.6.2023 [Závěr 1. ročníku, zkoušky, mimořádné dráhy],

Frekvence 5 x 1 víkend měsíčně a 5 dní jednou  za 2 měsíce.

1. ročník zahrnuje celkem 160 hodin prezenční výuky a 20 hodin samostatné praxe.

Podmínkou zařazení do Profesionálního výcviku je absolvování Základního kurzu.

Hodiny ZK se započítávají do celkové hodinové dotace.

Podmínky platby: vždy část předem k rezervaci místa, poté můžete platit Profesionální kurz na  splátky s jedním modulem vždy předplaceným. Po začátku kurzu (základního či daného ročníku) se zavazujete k platbě celého kurzu (ZK) nebo celého ročníku - peníze se tedy nevrací! Přerušit či skončit můžete po základním kurzu či po každém ročníku. Nemůžete-li se dostavit, platba bude po domluvě převedena na další možný termín daného stupně.

 

Cena: 7 900,- Kč za jeden 5denní výukový modul (40 hodin) plus platba za jídlo a ubytování cca 3200,- Kč za modul a 3 900,-Kč za víkend v Praze. Celkem 19 500 + 15 800 = 35 300,-Kč (při celkové platbě předem sleva 10% = 31 770,-Kč)

Místo konaní: Dojo Sei Aikido - Praha 2, Lublaňská 20

 

Máte-li zájem o kurz vyplňte a odešlete naši přihlášku.

 

Blog

 

Přihlášení k odběru aktualit, novinek a zajímavostí z Darja Shiatsu School:

 

Kontakt:
Darja Havelková
tel.: 603 156 708
e-mail: info@shiatsu.cz