O nás - Darja Shiatsu School

Styl výuky

Výuka je vedena systematicky, jednotlivé části na sebe logicky i tematicky navazují. Prokládáme teorii praxí i obráceně. Snažíme se, aby vás to bavilo, abyste se nenudili. Střídání různých učitelů a témat zajišťuje pestrost, zároveň i spojení, protože učitelé jsou vzájemně sladěni a jsou tu hlavně pro vás.

V průběhu kurzů dostanete spousty materiálů, které se stále aktualizují. Na konci každého stupně se provádějí teoretické i praktické zkoušky, které jsou povinné pro všechny, kteří chtějí "studium" ukončit závěrečným osvědčením. Ti, kdo kurzy navštěvují pro svůj osobní růst si mohou vybrat, zda se chtějí zkoušek účastnit. V každém případě doporučujeme složit zkoušky alespoň po 1. ročníku, abyste měli znalosti a dovednosti, na které můžete navazovat. A možnost si vyzkoušet zkouškový stres v nové době je též zajímavá a cenná zkušenost

Snažíme se držet co nejvyšší úroveň teoretických i praktických znalostí. Hlavní důraz je však na prožitek, protože to, co zažijete, už nezapomenete. Zůstane to v buněčném vědomí a bude záležet jen na vašem rozhodnutí, zda si k tomu najdete cestu.

V každém kurzu se snažíme propojit 3 centra člověka:

 • hlavu =mentální centrum, mysl, Duch
 • srdce = centrum pocitů, lásky, brána k duši
 • břicho (Hara) = centrum síly a tělesného vědomí, střed těla

Styl výuky i cíl je v souladu s naším vnímáním shiatsu:

 • Shiatsu je tanec
 • Shiatsu je jako cesta – cesta k sobě.
 • Shiatsu obsahuje techniky pro uvolnění těla, mysli i emocí. Pomáhá nám pochopit fungování světa přes základní prvky-živly.
 • Shiatsu pomáhá ukotvit a zakořenit v těle zprávy přicházející od duše, pomáhá propojení a pročištění těla jako příbytku pro duši.
 • Shiatsu je nádherný způsob jak vzájemně sladit tělo a duši – cesta k uzdravení.

Na co se tedy můžete těšit? Proč studovat u nás?

 • Dlouholeté teoretické i praktické zkušenosti se shiatsu i dalšími obory práce s tělem i duší.
 • Učitelé s patřičným vzděláním i praxí
 • Pedagogické nadání předávat vám informace i techniky tak, abyste je do hloubky pochopili i procítili. Zároveň od r. 1998 každé 3 roky nová akreditace od MŠMT
 • Výuka je vedena systematicky – krok za krokem, střídá se teorie a praxe
 • Prostředí plné péče a podpory i potřebný prostor pro individuální procesy a léčení
 • Výuka ve velké skupině i malých skupinkách – možnost vyzkoušet si výhody i nevýhody obou seskupení
 • Vedení při praktické výuce – nemusíte se dívat do „papíru“, jen se necháváte vést a můžete se soustředit na techniky i prožitek energie dané dráhy
 • Spousta plnohodnotných „ošetření“ již v průběhu kurzu. Ve skupině se energie násobí a vždy pro vás udržujeme danou kvalitu energie.
 • I v případě lichého počtu účastníků pracujete ve dvojici – věnuje se vám učitel či asistent
 • Získáváte informace a dovednosti i z jiných zdrojů, metod, vnímání světa než jen ze shiatsu
 • Posunete se ve svém osobním i duchovním vývoji
 • Individuální přístup
 • Spojení shiatsu a každodenního života
 • Střídáním různých učitelů, kteří jsou vzájemně sladěni - získáváte tak více informací i dovedností
 • Skupina učitelů složená ze silných individualit, které vzájemně spolupracují a doplňují se, vám přinese hloubku i lehkost, zábavu i hlubokou práci, různé úhly pohledu a variace při praktických technikách shiatsu
 • Vítáme těhotné ženy a následně i miminka s doprovodem otce či babičky. Řady „shiatsu dětí“ se nám stále rozšiřují, stávající rekord je 10 těhotných během jednoho dvouletého kurzu .
 • Všichni, kteří jsou součástí učitelského týmu sami prošli vším, čím procházíte vy. Najdete u nich pochopení a soucítění se vším, čím procházíte i moudrost získanou z praxe.
 • Náš cíl = vše vás naučit a předat vám to, čím jsme sami prošli, nikoli se předvést, co vše umíme
Blog

 

Přihlášení k odběru aktualit, novinek a zajímavostí z Darja Shiatsu School:

 

Kontakt:
Darja Havelková
tel.: 603 156 708
e-mail: info@shiatsu.cz