O nás - Darja Shiatsu School

DarJa Shiatsu School vznikla jako první česká škola shiatsu umožňující profesionální výcvik pro praktiky shiatsu, který je v souladu s kritérii Evropské Federace Shiatsu.

DarJa – jméno zakladatelky a garantky kvality ukazující hlavní smysl „školy shiatsu“. Nalezení svého DARu Já. Spojit se se svou podstatou, s tím, kým doopravdy jste.

Shiatsu – hlavní směr výuky a základna pro další „terapie“.

School = škola. Název je záměrně v angličtině, aby název nebyl zavádějící, viz níže. Postupně jsme vytvořili světově unikátní systém vzdělání, celistvosti a léčení. Prioritou je pro nás osobní integrita a autenticita.

Výuka je zaměřena hlavně na styl Zen shiatsu, které vnímá a vyrovnává aktuální stav klientova energetického systému - fyzického těla, energetických drah, emocí i duše.

 

Již od roku 1997 probíhají Základní i Profesionální kurzy víkendového i blokového typu.

DARJA Shiatsu School je škola shiatsu s dlouholetou tradicí, která se stále rozvíjí. Jsme inspirací pro další následovníky. Struktura a hlavně obsah, který se nám povedlo vytvořit je jedinečná, každá nová skupina přináší nové impulsy a vrstvu po vrstvě stále objevujeme poklady ukryté v těle i psychice.

Forma výuky = víkendové či blokové studium v minimální délce 500 hodin, střídání praxe shiatsu a teorie čínské či moderní medicíny i vedení kurzu a praktické výuky – se od roku 1997 nezměnila. Obsah výuky = konkrétní teoretické i praktické informace – se se zvyšující se energetickou frekvencí pole Země a osobním vývojem učitelů stále aktualizují.

Snažíme se, aby výuka shiatsu byla spojena s každodenním životem, abyste vše, co se naučíte, mohli využít nejen pro svou masérskou praxi, ale hlavně v životě. Nejde o to, jakou metodu se naučíte, ale jak ji dokážete použít v praxi a obohatit a rozzářit svůj život.

V roce 1998 se nám průkopnicky podařilo získat akreditaci od MŠMT k rekvalifikačnímu kurzu masáží shiatsu. Poté se připojily i ostatní druhy masáží, které mohly být též legislativně uznávané, ovšem také pouze jako nadstavba Sportovních a rekondičních masáží. To se změnilo s novým systémem národních kvalifikací. nyní existuje z masáží akreditace pouze na Sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, kdy po získáte osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu. poté je třeba u Autorizovaných osob složit zkoušku pro profesní kvalifikaci Sportovní masáž. Náplň zkoušky a hodnotící standard naleznete zde.

Poté můžete získat již zmiňovaný Živnostenský list. Kurzy shiatsu jsou strukturovány dle požadavků Evropské federace shiatsu, získaný certifikát platí i v dalších zemích EU. Naši absolventi se s ním prokazují i v jiných částech světa - USA, Austrálie, Nový Zéland a práci masérů i shiatsu díky němu získávají.

Ze začátku je třeba vyjasnit, že se nejedná o školu, tedy školu shiatsu tak, jak ji známe ze svých dětských či pozdějších let. Pro shiatsu nikde ve světě (tedy ani u nás) neexistuje základní, střední či vysoká škola! Uvádí-li někdo název Škola shiatsu, je to velmi zavádějící. Z legislativního hlediska se jedná o semináře shiatsu, kurzy shiatsu či výcviky shiatsu, ať už rekvalifikační či zájmové.

Oficiálně jsme byli držiteli akreditace (od r. 1998 - 2013) MŠMT k rekvalifikacím Masér/ka pro Sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví a Masér/ka pro Sportovní a rekondiční masáže se specializací na japonskou masáž SHIATSU s působností mimo oblast zdravotnictví..

Pro rekvalifikační kurzy masáží slouží Vzdělávací institut Mgr. Darji Havelkové.

Mgr. Darja Havelková je i Autorizovanou osobou pro akreditovanou zkoušku ze Sportovních a rekondičních masáží.

Darja Shiatsu School svým názvem zastřešuje hlavně profesionální výcvik a další kurzy. Slovo school je záměrně v angličtině hlavně proto, aby nedošlo k záměně pochopení významu slova škola.

Nicméně to, co vám nabízíme je škola shiatsu - škola života.

Blog

 

Přihlášení k odběru aktualit, novinek a zajímavostí z Darja Shiatsu School:

 

Kontakt:
Darja Havelková
tel.: 603 156 708
e-mail: info@shiatsu.cz